VAIHTOEHDOT

Mitä vaihtoehtoja sinulla on?

Pariterapia / yksilöterapia- lähetteen kanssa tai ilman

 

Voit hakeutua psykoterapeutin vastaanotolle myös ilman lääkärin lähetettä. Tavallisimpia syitä ovat esimerkiksi masennus- ja uupumusoireet, ihmissuhdekriisit, mieltä kuormittava muutos elämäntilanteessa. Myös uni-, ahdistus-. päihde- ja jännittyneisyysoireisiin voi saada helpotusta lyhytpsykoterapiasta. Käyntikertojen määrä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ensimmäisen käyntikerran aikana, tapaamisia voi olla esim. 3-20 kertaa. Joskus jo yksi kerta voi tuoda helpotusta tilanteeseen.
Keskustelut ovat luottamuksellisia eikä niiden sisältöä kirjata terveydenhuollon rekisteriin.

Ihmissuhdeongelmista voi tulla keskustelemaan yksin tai yhdessä toisen osapuolen kanssa. Ongelmallisia tilanteita voi olla esim. perheenjäsenten, työkaverin tai muun ihmissuhteen kesken. Tarkoituksena on, että suhteen kaikki osapuolet voisivat ilmaista itseään mahdollisimman aidosti ja puolueettomasti ja näin yrittää löytää selkeyttä, ymmärrystä ja helpotusta yhteiseen ongelmaan.

Pariterapiassa pyritään (mielellään ainakin 3-5 käyntiä) tutkimaan asiakkaiden esille tuomaa asiaa ja autetaan löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja suhteen solmuihin. Taustalla voi olla esim. halu saada selkeyttä, ymmärrystä ja välineitä selvitä hankalassa tilanteessa.
Aina ei tarvita ns. isoa kriisiä,  tapaaminen voi olla myös jo toimivan suhteen ylläpitohoitoa, ns. vuosihuoltoa.

Työnohjaus

Työnohjaus on työhön ja työssäjaksamiseen liittyvien kokemusten tarkastelua ja työssäjaksamisen tukemista. Koska ihminen on kokonaisvaltainen, jaksamistakin tutkitaan monelta näkökulmalta. Työnohjaus ei ole terapiaa vaikka sillä voi olla terapeuttisia vaikutuksia. Käytän työnohjauksessa kognitiivisen  ja ratkaisukeskeisen terapian menetelmiä.

Kriisiterapia

Psyykkistä tasapainoa järkyttävän kriisin synnyttämä ahdistus, pelko ja levottomuus eivät ole merkki psyykkisestä häiriöstä. Yleensä kyse on siitä, että psyykkisesti terve ihminen on joutunut tavanomaisesta poikkeavaan tilanteeseen, jossa hänen selviytymiskeinonsa ovat tilapäisesti riittämättömät. Kriisiterapiassa käydään läpi tuskallisia tapahtumia ja luodaan pohjaa tulevalle selviytymiselle. Toisinaan kriisi voi olla uuden alku ja väline, jonka avulla elämä voi muuttua paremmaksi. Käytän kriisin hoidossa asiakkaan tarpeen mukaan myös EMDR-terapiaa.

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16–67-vuotiaille, siihen tarvitset B-lääkärilausunnon. Eli kaikki alkaa siitä, että varaat ajan lääkärille. Tarkempaa tietoa hakuprosessista löydät Kelan sivuilta.

Voit varata tutustumiskäynnin ja pohdimme yhdessä mahdollisen yhteistyön aloittamista.

Toimitilani on Kuopiossa os. Vuorikatu 16 C. Voit varata minulle ajan sähköpostilla terapia@psykoterapeutteja.fi tai alla olevalla lomakkeella.

Yhteydenotto