VAIHTOEHDOT

Mitä vaihtoehtoja sinulla on?

Lyhytterapia ilman lähetettä

Voit hakeutua psykoterapeutin vastaanotolle yksityisesti ilman lääkärin lähetettä tai esim. vakuutusyhtiön / työterveyshuollon maksusitoumuksella.
Tavallisimpia syitä ovat esimerkiksi masennus- ja uupumusoireet, ihmissuhdekriisit, päihdeongelma, mieltä kuormittava muutos elämäntilanteessa. Myös uni-, ahdistus- ja jännittyneisyysoireisiin voi saada helpotusta lyhytpsykoterapiasta. Käyntikertojen määrä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ensimmäisen käyntikerran aikana. Asiakkaan tarpeista lähtien tapaamisia on yleensä 3-20 kertaa. Keskustelut ovat luottamuksellisia eikä niiden sisältöä kirjata terveydenhuollon rekisteriin.

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16–67-vuotiaille, siihen tarvitset B-lääkärilausunnon. Eli kaikki alkaa siitä, että varaat ajan lääkärille. Tarkempaa tietoa hakuprosessista löydät Kelan sivuilta. 

Voit varata tutustumiskäynnin ja pohdimme yhdessä mahdollisen yhteistyön aloittamista.

Pariterapia

Vastaanotolla (mielellään ainakin 3-5 käyntiä) pyritään yhdessä tutkimaan asiakkaiden esille tuomaa asiaa ja autetaan löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja suhteen solmuihin. Taustalla voi olla esim. halu saada selkeyttä, ymmärrystä ja välineitä selvitä hankalassa tilanteessa. Pariskuntien lisäksi ongelmallisia tilanteita voi olla myös perheenjäsenten, työkaverin tai muun ihmissuhteen kesken. Tarkoituksena on, että suhteen kaikki osapuolet voisivat ilmaista itseään mahdollisimman aidosti ja puolueettomasti.

Työnohjaus

Työnohjaus on työhön ja työssäjaksamiseen liittyvien kokemusten tarkastelua ja työssäjaksamisen tukemista. Koska ihminen on kokonaisvaltainen, jaksamistakin tutkitaan monelta näkökulmalta. Työnohjaus ei ole terapiaa vaikka sillä voi olla terapeuttisia vaikutuksia. Käytän työnohjauksessa kognitiivisen  ja ratkaisukeskeisen terapian menetelmiä.

Kriisiterapia

Psyykkistä tasapainoa järkyttävän kriisin synnyttämä ahdistus, pelko ja levottomuus eivät ole merkki psyykkisestä häiriöstä. Yleensä kyse on siitä, että psyykkisesti terve ihminen on joutunut tavanomaisesta poikkeavaan tilanteeseen, jossa hänen selviytymiskeinonsa ovat tilapäisesti riittämättömät. Kriisiterapiassa käydään läpi tuskallisia tapahtumia ja luodaan pohjaa tulevalle selviytymiselle. Toisinaan kriisi voi olla uuden alku ja väline, jonka avulla elämä voi muuttua paremmaksi. Käytän kriisin hoidossa asiakkaan tarpeen mukaan myös EMDR-terapiaa.

Toimitilani on Kuopiossa os. Vuorikatu 16 C. Voit varata minulle ajan sähköpostilla terapia@psykoterapeutteja.fi tai alla olevalla lomakkeella.

Yhteydenotto