KUOPION PSYKOTERAPIAPALVELU 

Psykoterapiaan lähetteen kanssa tai ilman!

Kuopiossa YKSILÖ- ja PARITERAPIAAN vapaita aikoja!

Olen Kuopiossa toimiva kognitiivisen terapian psykoterapeutti.
Kognitiivisen psykoterapian keskiössä on tutkia ajatus- ja reagointitapoja, lievittää ikäviä tunnekokemuksia sekä löytää uusia tapoja olla ja toimia hankalassa tilanteessa.
Lisäksi käytän työssäni useita terapiasuuntauksia asiakkaan tarpeesta ja terapian vaiheesta riippuen. Tutkimme varhaislapsuuden kiintymyssuhteita, hyödynnämme ratkaisu- ja tunnekeskeistä sekä tietoisen hyväksyvän läsnäolon elementtejä.
Kannan vastuuta siitä, että minun ja asiakkaan välillä on luottamuksellinen, arvostava ja avoin yhteistyö.

Vastaanotolleni voit tulla myös ilman lääkärin lähetettä ns. lyhytterapiaan (1-20 kertaa). Joskus helpottaa, että voi keskustella muutaman kerran ammattilaisen kanssa. Apua kannattaa hakea jo matalalla kynnyksellä. Lyhytpsykoterapia on tutkitusti vaikuttava hoitomuoto. Tällöin keskitytään eniten haittaavien, määriteltyjen ja rajattujen asioiden käsittelyyn. Kysymyksessä voi olla muutos elämäntilanteessa, menetys, ahdistuneisuus, unettomuus, riippuvuudet, ongelma ihmissuhteessa.

Olen Valviran nimikesuojattu, Kelan nuorten ja aikuisten kuntoutuspsykoterapian palveluntuottaja. Mikäli sinulla on tai olet saamassa psykiatrin lähetteen pitkäkestoiseen (1-3 vuotta) kuntoutusterapiaan, voit hakea ajan ns. tutustumiskäynnille.

Olen saanut koulutuksen myös trauman hoitoon kehitettyyn EMDR-terapiaan.

Terapiaan voit hakeutua myös vakuutusyhtiön tai työnantajan maksaessa osan terapian hinnasta.