PSYKOTERAPEUTTI

Asiakkaan kohtaamista ohjaa oma ihmisyyteni- elämän varrella on paljon koettua ja yhä koettavaa. Se on elämän rikkautta ja inhimillisyyttä.  Oppimiskokemusten lisäksi hyödynnän terapiatyössäni  työkokemustani, hankittua koulutusta ja jatkuvaa kiinnostusta hankkia uutta tietoa psykiatriaan liittyen.

Terapeuttina olen rauhallinen, kuuntelava, mutta myös aktiivinen osallistuja. Terapia on minun ja asiakkaan yhteinen, luottamuksellinen matka.  Asiakkaan tarpeesta lähtien kannustan löytämään  uusia ajattelu- ja toimintatapoja. Muutoin ihminen ehkä kaivaa sitä samaa kuoppaa kuin on kaivanut tähänkin saakka, mennen vain syvemmälle ja syvemmälle.  Ajattelen, että viimekädessä turva lähtee ihmisestä itsestään oman myötäunnon, itseymmärryksen ja hyväksynnän kautta.

Pyrin siihen, että voit terapiassa vapaasti ja turvallisesti ilmaista kaikenlaisia ajatuksia, tunteita, kokemuksia, mielikuvia ja muistoja. Sinun ei tarvitse osata selkeästi kertoa tilanteestasi, analysoida tai pohtia syvällisiä. Toki näin voit tehdäkin, mutta minä terapeuttina kannan vastuun, että etenemme sinun tilanteestasi käsin. Selkeys ja ymmärrys tulee sitten terapian edetessä.

Koulutukseni on kognitiivisen käyttäytymisterapian ylemmän erityistason psykoterapeutti (YET). Suoritin tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa. Olen Valviran hyväksymä ja myös Kelan palveluntuottaja-rekisterissä.  Työkokemukseni on mielenterveyden parissa niin sairaala- kuin avopuolella. Minulla on pitkäaikainen työhistoria myös nuorten, ikäihmisten ja päihdeongelmaisten kanssa työskentelystä. Olen myös kriishoidon EMDR- terapeutti.