KUOPION PSYKOTERAPIAPALVELU 

Psykoterapia, yksilö- ja pariterapia, lyhytterapia, vakuutusyhtiön korvaama terapia, Kelan kuntoutuspsykoterapia

Psykoterapiaan Kuopiossa (yksilö ja pariterapia) on vapaita aikoja! Terapiaan voi tulla ilman lääkärin lähetettä. Käyntien määrä sovitaan tapauskohtaisesti käynnin aikana. Joskus jo muutama käynti voi tuoda helpotusta ongelmaan.
Pariterapiaan voi tulla myös, kun vaikeudet koskevat mitä tahansa ihmissuhdetta.  Apua kannattaa hakea jo matalalla kynnyksellä.

Olen Valviran nimikesuojattu, Kelan nuorten ja aikuisten kuntoutuspsykoterapian palveluntuottaja. Mikäli sinulla on tai olet saamassa psykiatrin lähetteen pitkäkestoiseen (1-3 vuotta) kuntoutusterapiaan, voit hakea ajan ns. tutustumiskäynnille.

Olen Kuopiossa toimiva kognitiivisen terapian psykoterapeutti.
Kognitiivisen psykoterapian keskiössä on tutkia ajatus- ja reagointitapoja, lievittää ikäviä tunnekokemuksia sekä löytää uusia tapoja olla ja toimia hankalassa tilanteessa.

Lisäksi käytän työssäni useita terapiasuuntauksia asiakkaan tarpeesta ja terapian vaiheesta riippuen. Tutkimme varhaislapsuuden kiintymyssuhteita, hyödynnämme ratkaisu- ja tunnekeskeistä sekä tietoisen hyväksyvän läsnäolon elementtejä.
Kannan vastuuta siitä, että minun ja asiakkaan välillä on luottamuksellinen, arvostava ja avoin yhteistyö.

Olen saanut koulutuksen myös trauman hoitoon kehitettyyn EMDR-terapiaan.

Terapiaan voit hakeutua myös vakuutusyhtiön tai työnantajan maksaessa osan terapian hinnasta.