PSYKOTERAPIA


Varkauden Psykoterapiapalvelu

Minäkin psykoterapiaan?

Olen Valviran hyväksymä kognitiivisen terapian psykoterapeutti. Toteutan terapiat vastaanotollani, mutta tarvittaessa istunnot voidaan pitää myös suojatulla etäyhteydellä. Keväällä 2021 minulla vapautuu vain muutama pitkäkestoisen kuntoutuspsykoterapian paikka. Sen sijaan voin ottaa asiakkaita ns. lyhytkestoiseen psykoterapiaan (1-20 käyntiä).

Lyhytpsykoterapia on tutkitusti vaikuttava hoitomuoto. Asiakkaan ja terapeutin välisessä yhteistyösuhteessa keskitytään eniten haittaavien, määriteltyjen ja rajattujen ongelmien käsittelyyn. Käynneillä käsiteltävät asiat liittyvät pääosin yhdessä sovittuihin tavoitteisiin. Viitekehyksenä käytän kognitiivisen (KKT), ratkaisukeskeisen ja hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) sekä tunnekeskeisen pariterapian näyttöön perustuvia menetelmiä.

Voit tulla lyhytterapiaan yksin tai kumppanisi kanssa ilman lähetettä tai lääkärisi (tai vakuutusyhtiösi) lähettämänä.

Elämä on joskus kaikille vaativaa, jaksaminen on koetuksella.  Saatat ehkä  pohtia, ovatko sinun ongelmasi riittävän vakavia. Terapiaan kannattaa hakeutua mieluummin ennemmin kuin liian myöhään. Terapiaan hakeutumisen syy voi olla mikä tahansa asia, mikä tuottaa sinulle huolta ja kärsimystä. Ehkä koet pitkään jatkuvaa pahaa oloa, ahdistuta ja mielialan laskua, eikä omat ratkaisukeinot tunnu enää auttavan. Sinulla voi olla vaikea unettomuus, pakko- ja paniikkioireita, riippuvuusongelmaa tai vaikeuksia ihmissuhteissa. Olet ehkä kokenut traumaattisen äkillisen muutoksen elämässäsi.

Vastaanotolleni voit hakeutua, vaikkei sinulla olisi varsinaista mielenterveysongelmaa. Moni käykin puhumassa neutraalille osapuolelle huolistaan ja elämäntilanteestaan, ilman lähetettä tai diagnoosia.

Mitä on psykoterapia ja kuinka usein vastaanotolla käydään?

Psykoterapia on asiakkaan esille tuoman ongelman kohtaamista terapeuttisessa, luottamuksellisessa yhteistyössä. Kognitiivinen käyttäytymisterapia on yleisimpiä psykoterapian muotoja sekä Suomessa että muualla maailmassa. Lähtökohtana on, että aina on toivoa, ongelmat eivät ole kenenkään syy ja kaikki haluavat viimekädessä selviytyä. Terapiassa pyritään löytämään itsetuntoa ja elämänhalua rajoittavien toimintamallien tilalle uudenlaisia ajatusmalleja, näkökulmia ja selviytymiskeinoja.

Terapian pituus määräytyy tarpeesi mukaan. Ensimmäisellä tapaamisella arvioin kanssasi käyntikertojen määrän. Lyhytterapian pituus on 5-20 kertaa, Terapeutin luona voi käydä myös ns. konsultaatiokäynnillä 1-3 kertaa jonkin yksittäisen esille nousevan asian tiimoilta. Kelan kuntoutusterapia kestää yleensä vuoden, joskus jopa kaksi- kolmekin vuotta.

Psykoterapia on asiakkaan esille tuoman ongelman kohtaamista terapeuttisessa, luottamuksellisessa yhteistyössä. Olen saanut koulutuksen kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan, joka on yleisimpiä psykoterapian muotoja sekä Suomessa että muualla maailmassa. Lähtökohtana on, että aina on toivoa, ongelmat eivät ole kenenkään syy ja kaikki haluavat viimekädessä selviytyä. Terapiassa pyritään löytämään itsetuntoa ja elämänhalua rajoittavien toimintamallien tilalle uudenlaisia ajatusmalleja, näkökulmia ja selviytymiskeinoja.

Terapian pituus määräytyy tarpeesi mukaan. Ensimmäisellä tapaamisella arvioin kanssasi käyntikertojen määrän. Lyhytterapian pituus on 5-20 kertaa, Terapeutin luona voi käydä myös ns. konsultaatiokäynnillä 1-3 kertaa jonkin yksittäisen esille nousevan asian tiimoilta. Kelan kuntoutusterapia kestää yleensä vuoden, joskus jopa kaksi- kolmekin vuotta.

Miten terapiaan hakeudutaan ja paljonko se maksaa?

Vastaanotolleni voit hakeutua omakustanteisesti ilman lähetettä tai lääkärinlähetteellä. Minulla on myös Valviran toimilupa antaa Kelan tukemaa lyhyt- ja pitkäkestoista kuntoutusterapiaa. Kela tukee kuntoutuspsykoterapiaa 16-67 -vuotiaille lääkärin diagnoosin perusteella. Kelan tuki on 57,60 euroa. Tutustumiskäynti on maksuton.

Terapiaan voit hakeutua myös vakuutusyhtiön tai työnantajan maksaessa osan terapian hinnasta. Katso eri vaihtoehtoja ja niiden hinnat tästä. 

Otan vastaan kaikenikäisiä asiakkaita lapsista ikäihmisiin. Minulla on pitkäaikainen kokemus nuorten, perheiden ja pariskuntien tukemisesta silloin, kun elämässä tapahtuu jotakin kuormittavaa, yllättävää tai surullista.
Annan myös trauman hoitoon tarkoitettua EMDR- terapiaa.